Κλουβιά

Το κλουβί είναι ο χώρος διαμονής των πτηνών σας. Φροντίστε να είναι κατάλληλο και ευρύχωρο ανάλογα με το είδος πτηνου συντροφιάς που φροντίζετε.